Cherry Blossom kansai

 

 Cherry  Blossom  Kansai 6 Days

 เกียวโต-โอซาก้า-นารา 

ป่าไผ่แห่งอาราชิยาม่า-สะพานไม้โทเก็ตสึเคียว-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าเฮย์อัน

ปราสาทวาคายาม่า-สถานนีรถไฟแมวเหมียว-เมืองนารา-วิหารไม้ วัดโทไดจิ

ย่านบ้านพักชาวต่างชาติ คิตะโนะ เมืองโกเบ-ปราสาทโอซาก้า

สัมผัสกับการแช่ออนเซ็น ที่อาริมะออนเซ็น ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองออนเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น

ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ และห้างอิออน 

โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ๊กซ์ (XJ)

เดินทางเมษายน  02-07 / 03-08 / 12-18 / 14-19 / 15-20

ราคาเดียว 35,900 -.