ลี่เจียง-แชงกรีล่า-ภูเขาหิมะมังกรหยก

มังกรหยกสยบเมฆา 4 วัน

ลี่เจียง-แชงกรีล่า-ภูเขาหิมะมังกรหยก

วัดซงจ้านหลิน วัดเก่าลามะอายุกว่า 300 ปี

ช่องเขาเสือกระโจน ช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น

ชมโชว์จางอี้โหม่ว โชว์กลางแจ้งสุดตระการตา พร้อมด้วยแสง สี แสง และการแต่งแบบสวยงามอลังการ

อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-สระน้ำมังกรดำ

โดยสายการบิน ลัคกี้ แอร์ (8L)

เดินทาง กุมภาพันธ์-กันนยายน 

เริ่มต้นที่ 11,999.