มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

 

 

 มอสโคว์  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 

เข้าชมพระราชวังไฮไลท์ พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ

พระราชวังแคทเทอรีน-พระราชวังฤดูหนาวเฮอมิเทจ-พระราชวังเครมลิน

มหาวิหารเซนต์ไอแซค-โบสถ์หยดเลือด-พิพิธภัณฑือาร์เมอรี่ แชมเบอร์-จตุรัสแดง

มหาวิหารเซนต์บาซิล-สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

**นั่งรถไฟความเร็วสูง Velaro RUS EVE **

โดยสายการบินไทย (TG)

เดินทาง มกราคม-มิถุนายน

เริ่มต้นที่ 44,999-.