นาโกย่า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ

 NAGOYA  MATSUMOTO  FUJI  5 DAYS 

ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซนท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน

อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้

อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า

สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า-ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ

พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

 FREE WIFI ON BUS-น้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

โดยสายการบิน แอร์ เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 

เริ่มต้นที่ 20,888-.