โตเกียว-ฟูจิ-ฟุคุชิมะ

 TOKYO  FUJI  FUKUSHIMA 5 DAYS 

เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ

อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ

ฟรี แช่ออนเซนเท้าหน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน

สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ

 ชมทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์

เล่นสกีณลานสกีฟูจิเท็นพร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์ และโอไดบะ-บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

โดยสายการบิน แอร์ เอเชียเอ๊กซ์ (XJ)

เดินทาง มกราคม-มีนาคม

 เริ่มต้นที่ 18,888-.