ไต้หวัน 4 วัน

 TAIWAN  TIGER  4 วัน 

นั่งเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-นมัสการรูปปั้นพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่

ชิมชาอู่หลง-อิ่มอร่อยกับอาหาร Street food อี้จงไนท์มาเก็ต-อุทยานเหย่หลิว

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป 101 -ช็อปปิ้งซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ

เลือกชื้อขนมยอดนิยม พายสับปะรด

ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

โดยสายการบิน ไทยเกอร์ แอร์ (IT)

เริ่มต้นที่ 12,999