(ซากุระ) นาโกย่า-ทาคายาม่า-เกียวโต

 ซูโม่ซากุระ 

 นาโกย่า  ทาคายาม่า  เกียวโต  5 วัน 

เยือนเมืองมรดกโลก เยี่ยมชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ 

ไม่พลาดชมศาลเจ้าเฮอัน สัมผัสพิธีชงชาสไตล์ญี่ปุ่น

ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่น้ำซาไก เป็นอันดับ 1 ในการชมซากุระในเมืองกิฟุ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของ ซากุระที่บานสะพรั่ง                                       อวดโฉมตลอดสองฝั่งแม่น้ำ จำนวนกว่า1,200 ต้น 

สวนอาซาฮีฟุนะกาว่า จุดชมซากุระที่สวยอีกแห่งของญี่ปุ่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเห็นดอกซากุระบานสะพรั่งเรียงรายติดริมน้ำ ฉากหลังของต้น

                            ซากุระเป็นวิวของเทือกเขาแอลป์ ทำให้จุดชมซากุระจุดนี้งดงามกับภาพวาด

ทางเดินนักปราชญ์ จุดฮอตฮิตอีกจุดในการชมซากุระบานที่สวยที่สุดในเกียวโต ถนนแห่งนี้มีต้นซากุระมากถึง 500 ต้นตลอดริมคลอง ยามเมื่อ

                          ดอกซากุระบานสะพรั่งพร้อมกัน ดูราวกับเป็นอุโมงค์ดอกไม้ที่สวยงาม


โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

เดินทาง เมษายน

 เริ่มต้นที่ 27,999-.