จอร์แดน

 Wonderful  Jordan  7 Day 

นครเจอราชหรือเมืองพันเสา-ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน-สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม-วิหารเทพีอาร์เทมิส

เมืองอัจลุน-ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน-นครเพตรา นครศิลาสีกุหลาบ

นั่งรถกระบะเปิดหลังคา รับบรรยากาศท่องทะเลทราย "วาดิรัม" 

ลงเรือท้องกระจก ชมความใสของน้ำทะเล, ปะกาลังหลากสี,ปลาทะเลหลายชนิดใน "ทะเลแดง"

ปราสาทครูเสดโชบัค-เมืองเครัค แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน-ทะเลเดดซี ทะเลที่ได้ชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก

กรุงอัมมมาน-กลุ่มปราสามในทะเลทราย DESERT CASERT-ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน

โดยสายการบิน โอมาน แอร์ (WY)

เดินทาง มกราคม-เมษายน

 เริ่มต้นที่ 49,888-.