ลี่เจียง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ภูเขาหิมะมังกรหยก

 

มังกรหยกสะท้านฟ้า 5 วัน

ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก

บินตรงลี่เจียง นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก

ชมทะเลสาบไป๋สุยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เข้าชมโชว์กลางแจ้ง-ไม่ลงร้านรัฐบาล

โดยสายการบิน ลัคกี้แอร์ (8L)

เดินทาง กุมภาพันธ์-กันยายน

เริ่มต้นที่ 13,999-.