บาหลี-บุโรพุทโธ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 มหัศจรรย์  บาหลี  บุโรพุทโธ  5 วัน 

มนต์เสน่ห์ธรรมชาติ ดินแดนแห่งอารยธรรม

มรดกโลก มหาเจดีย์บุโรพุทโธ สัมผัสมนต์เสน่ห์ ณ เกาะบาหลี

สุดพิเศษ!!! ดินเนอร์ Seafood ริมหาดจิมบารัน 

พร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็น

** สะดวกเดินทางกับบินภายใน ขา **

โดยสายการบินไลอ้อน แอร์ (SL)

เดินทาง มกราคม-มีนาคม

เริ่มต้นที่ 22,900-.