บาหลี-เกาะนูซา

  

 มหัศจรรย์ บาหลี  เกาะนูซา  ปนีดา  วัน

สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี -เที่ยว Nusa Penida เกาะสวรรค์ หาดทรายขาว

พิเศษ!!! ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์ Seafood ริมหาดจิมบารัน

โดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์ (SL)

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 

เริ่มต้นที่ 18,900 -.