กัมพูชา

 กัมพูชา  วัน 

เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม

ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ล่องเรือโตนเลสาบ

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย-ชมโชว์ระบำอัปสร-พักโรงแรมหรู 4 ดาว

สักการะองค์เจ๊ก องค์จอม-ปราสาทบายน-พิเศษ!! เต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2563

 ราคา 11,900 **