ลาว

                       มหัศจรรย์  เวียงจันทน์  วัน 

                                   เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง

                                           นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง ขอพรพระธาตุหลวง ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว

                                                 พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง

                                     แถมฟรี!! ชุดสะบายดี

                                    โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)

                                   เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 2563

                             ราคา 13,900 **