ภูฏาน

ภูฏาน วัน

พาโร-ทิมพู-พูนาคา-วัดทักซัง

พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900ม.

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน

ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

พิเศษ!!! เฉพาะลูกค้าคนสำคัญ-น้ำดื่มบริการให้ตลอดวัน

ระบำหน้ากาก Mask Danceและระบำพื้นเมือง จัดแสดงเฉพาะคณะเราเท่านั้น

พร้อมเสริฟอาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมื้อ

บริการ ชา/กาแฟ หลังอาหาร

ฟรี!!! ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง-ชุดประจำชาติเพื่อใส่เดินชมเมือง

โดยสายการบิน ภูฏาน แอร์ไลน์ (B3)

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 

 เริ่มต้นที่ 54,900