ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี

      


 EUROPE  CLASSICRE  ROUTE  DAYS 

 ฝรั่งเศส - สวิส - อิตาลี  

มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับใหล-ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี

ขึ้นเขาทิตลิส ด้วยกระเช้า Rotair 360 องศา -เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-นั่งรถไฟ TGV-มิลาน-ปิซ่า-โรม

ช้อปปิ้ง Fidenza Village Outlet

โดยสายการบินไทย (TG)

 เดินทาง 10-18 เมษายน 2563

ราคา 71,900-.