โปแลนด์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  SUPER  POLAND 

 

พอซนัน-เที่ยวจตุรัสใจกลางเมืองเก่า ชมอาคารหลากสีสันจากศตวรรษที่ 16

วิหารจัสนาโกรา-นักบุญมาดอนน่าสีดำ-ค่ายกักกันออสวิทซ์ ค่ายกักกันของนาซีเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา เหมืองที่เก่าแก่ที่ทสุดในยุโรป-เมืองคราคูฟหรือคราเคา เมืองหลวงเก่าของโปแลนด์

ขึ้นเขาวาเวล ชมพระราชวังวาเวล-ป้อมปราการบาบาร์กัน-โบสถ์เซ้นต์แมรี่

กรุงวอร์ซอ-พระราชวังวิลาเนา-จตุรัสเมืองเก่า ซึ่งเป็นจตุรัสที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโปแลนด์

ถนน Nowy Swiat Street ถนนที่สวยงามที่สุดในกรุงวอร์ซอ-พระราชวังลาเซียนกี้-จตุรัสปราสาท

โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ส (QR)

   ราคา 38,300-.