อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน

 

                                                                 อัศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน

                                                 สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี

                                                         บากู-โกบุสตาน-Mud Volcano-แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ-ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี

                                                    เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง

                                                        ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden

                                                    เที่ยวประเทศจอร์เจีย ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine

                                                     นั่งรถจี๊ป 4 WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church

                                              พิเศษกับเมนูหลากหลาย !! อิ่มอร่อยกับอาหารจีน, อาหารไทย, อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

                                                  โดยสายการบินUKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)

                                                 เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 2563

                                                         ราคา 45,900***