จอร์เจีย 6 วัน

                                                                 GEORGIA  IN   DREAMS 

                                                        สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี

                                                ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-ซิกนากี -ควาเรลี-อนานูริ- คาซเบกี

                                                ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine

                                                     นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church-อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

                                                  ชิมไวน์คูวาเรลี รสเลิศ ไวน์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตแคว้นควาเรลี

                                                    โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)

                                      เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2563

                                                **ราคาเริ่มที่ 30,900-.