จอร์เจีย

 

                                                                           GEORGIA  IN   DREAMS 

                                                        สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี

                                                ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-ซิกนากี -ควาเรลี-อนานูริ- คาซเบกี

                                                ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine

                                                     นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church-อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

                                                    โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)

                                      เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2563

                                                **ราคาเริ่มที่ 30,900-.

 


  • Georgia-9.jpg
    GEORGIA MY LOVE 5 DAYS ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อุพลิชชิเค่-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี...

  • Georgia in Dream 6D3N by GF NOV-MAR'19nologonew.png
    GEORGIAIN DREAMS สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี ทบิลิซี่-ม...

  • caucasus-3110386_1920.jpg
    อัศจรรย์อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี ...