โอซาก้า-เกียวโต-ทตโทริ

                    

 OSAKA  KYOTO  TOTTORI  5 วัน 

ซุปตาร์ โคนัน พาเพลิน

เที่ยวทตโทริ เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น-ตามรอยอนิเมะโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว และ อสูรน้อยคิทาโร่

ชมดอกไม้เมืองหนาว ณ สวนดอกไม้ฮานะไคโร-ชมนิทรรศการลูกแพร นิจิสเซคิ 

เยือนเมืองเก่าโกดังขาวคุราโยชิ

ลิ้มรส อาหารทะเลสดอร่อย ณ ตลาดปลาเมืองทตโทริ

เยือนวัดทองคินคะคุจิ ชมพิธีชงชาญี่ปุ่น ขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน

พิเศษ !! เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน

ช้อปปิ้งจุใจ ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ เอ็กซ์โปซิตี้ และถนนชินไซบาชิ-FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ ขวด

โดยสายการบิน แอร์ เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

เดินทาง มกราคม-มีนาคม

เริ่มต้นที่ 22,888-.