ตุรกี

WONDERFUL TURKEY

กรุงอิสตันบูล-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนย่า-กรุงทรอย

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเน-นครใต้ดิน-หุบเขานกพิราบ

คาราวานสไลน์-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเอเฟซุส

ฃมม้าไม้-ล่องเรือฃ่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่

สไปซ์ มาร์เก็ต-ฮิปโปโดม-มัสบิดสีน้ำเงิน-พระราชวังทอปกาปิ

พิเศษพักโรงแรมถ้ำระดับ 5 ดาว 1 คืน

** พร้อมเสริฟอาหารไทยรสเลิศ 1 มื้อ **

 เดินทาง 26 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63

                                 ราคา 41,900 บาท

                                                                 รับฟรี!!! พวงกุญแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจ้า..