นิวซีแลนด์ 6 วัน

BEAUTIFUL NEW ZEALAND 6 DAYS

ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์

วอลเตอร์พีคฟาร์ม +พร้อมรับประทานบุฟเฟต์-ชมการกระโดดบันจี้

ล่องเรือชมความงามของมิลฟอร์ด ซาวน์-ชิมซอลม่อนสดๆ จากฟาร์ม

ผ่านชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ้ก-ชมทะเลสาบเทคาโป

ช้อปปิ้งที่แอชเบอร์ตั้น-ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช

พิเศษ.. !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์+พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์ 

และ ลิ้มรสเมนูอาหารญี่ปุ่น

          โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ (QF)

       เดินทาง 27 ธ.ค.62-01 ม.ค. 63

                                             ราคา 89,900 บาท