อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส

        

 

    EUROPE  SUPER  CLASSIC  (B)  9 DAYS 

ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี

มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับใหล-เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ ชมเมืองปารีส

ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี -นั่งรถไฟ TGV สู่เมืองดิจ็อง

ขึ้นเขา JungfrauJoch ชมวิวที่งดงามที่สุด-เที่ยวเมืองหลัก อินเทอร์ลาเก้น-ชมเมืองมิลานและเจนัว

หมู่บ้านซิงเควเทอเร่-ปิซ่า-ฟอลเร้นซ์-โรม-ช้อปปิ้ง Fox Town Outlet

 โดยสายการบินไทย (TG) 

 เดินทาง 11-20 เม.ย. 2563 

ราคา 82,900-.