นิวซีแลนด์

 

BEAUTIFUL NEW ZEALAND 6 DAYS

ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์

วอลเตอร์พีคฟาร์ม +พร้อมรับประทานบุฟเฟต์-ชมการกระโดดบันจี้

ล่องเรือชมความงามของมิลฟอร์ด ซาวน์-ชิมซอลม่อนสดๆ จากฟาร์ม

ผ่านชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ้ก-ชมทะเลสาบเทคาโป-ช้อปปิ้งที่แอชเบอร์ตั้น

ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช

พิเศษ.. !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์+พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์ 

และ ลิ้มรสเมนูอาหารญี่ปุ่น

                                                                         โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ (QF)

                                                         เดินทาง 27 ธ.ค.62-01 ม.ค. 63

                                             ราคา 89,900 บาท

 


  • Beautiful New Zealand.jpg
    BEAUTIFULNEWZEALAND6 DAYS ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ วอลเตอร์พีคฟาร์ม +พร้อมรับประทานบุฟเฟต์-ชมการกระโดดบันจี้ ล่องเรือชมความงามของมิลฟอร์ด ซาวน์-ชิมซอล...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …