Tour

VT 101: SPCIAL ITALY 6 DAYS (ก.พ.มี.ค.) 43,900-.

ราคาเริ่มต้น 43,900

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
มีนาคม 02-07 / 26-31
กรุงเทพฯ-มิลาน-เวโรน่า
04.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q โดยสายการบิน แอร์อิตาลี พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง
07.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน แอร์อิตาลี เที่ยวบินที่ IG-932
14.20 น. เดินทางถึง สนามบินมิลานมาร์เพ็นซ่า ประเทศอิตาลี
เวโรน่า-ปาโดว่า-โบโลญญ่า-พราโต้
พราโต้-ฟลอเร้นซ์-ลุกก้า-ลาสเปเซีย-ซิงเควเทอร์เร่-เลอแวนโต้-เจนัว
เจนัว-พอร์โตฟิโน-ช้อปปิ้ง Fidenza Village-มิลาน
มิลาน-สนามบินมาร์เพ็นซ่า
13.05 น. นำท่านออกเดินทางจาก สนามบินมาร์เพ็นซ่า โดยสายการบิน แอร์อิตาลี เที่ยวบินที่ IG-931
กรุงเทพฯ
05.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
แอร์ อิตาลี (IG)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up