Tour

MS 005 ยุโรปเบเนลักซ์-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน (27 พ.ค.-03 มิ.ย.61) 59,900-.

ราคาเริ่มต้น 59,900

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
พฤษภาคม 27 พ.ค.-03 มิ.ย.
กรุงเทพฯ- แฟรงค์เฟิร์ท (เยอรมัน)
20.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย
23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ท
วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ท-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-โคโลญจน์-อาเคิน
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต
อาเคิน-อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)
อัมสเตอร์ดัม-บรัสเซลล์ (เบลเยี่ยม)
บรัสเซลล์-ปารีส (ฝรั่งเศส)-ล่องแม่น้ำแซนด์-ชมเมือง
พระราชวังแวร์ซายส์-ช้อปปิ้ง Galeries Lafayette
ปารีส-กรุงเทพฯ
13.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
การบินไทย (TG)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up