เริ่มใช้ช่องอัตโนมัติในการตรวจคนเข้าเมืองที่ญี่ปุ่น

ประกาศจ้า...
เริ่มใช้ช่องอัตโนมัติในการตรวจคนเข้าเมืองที่ญี่ปุ่น 1-11-2559
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะเริ่มใช้ช่องอัตโนมัติในการตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขาออก
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559) สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะเริ่มใช้ช่องอัตโนมัติในการตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขาออก ( Trusted Traveller Program )
(*ท่าอากาศยานนานาชาติที่สามารถดำเนินการได้ ได้แก่ นาริตะ เทอร์มินอล 1 และ 2, ฮาเนดะ, นาโกยา และคันไซ)
โดยบุคคลสัญชาติไทยที่สามารถใช้ระบบนี้ได้ ต้องมีคุณสมบัติทั้ง 3 ข้อ ดังนี้
1. มีประวัติเคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ภายใน 1 ปี
2. ทำงานที่หน่วยงานหรือองค์กรตามด้านล่าง โดยดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.1 องค์การมหาชนของประเทศญี่ปุ่น
2.2 องค์การมหาชนในประเทศไทย
2.3 องค์การระหว่างประเทศ
2.4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น
2.5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย
2.6 บริษัทที่มีเงินทุนจดทะเบียนในญี่ปุ่นหรือในประเทศไทยมากกว่า 500 ล้านเยนขึ้นไป
หรือเป็นผู้ที่พิสูจน์ได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับองค์การมหาชนหรือบริษัทในประเทศญี่ปุ่น และองค์กรดังกล่าวระบุว่ามีความจำเป็นต้องเดินทางมาที่ญี่ปุ่นเป็นระยะ ๆ
3. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกทางการญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้าเมืองหรือถูกเนรเทศ
ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเข้าเมืองแบบอัตโนมัติ
1. ลงทะเบียนออนไลน์ก่อนการเดินทาง
2. รับบัตรลงทะเบียนที่สนามบินในประเทศญี่ปุ่น
3. สามารถผ่านการตรวจเข้าเมืองทางช่องตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ โดยแสดงหนังสือเดินทางและบัตรลงทะเบียน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่
source : สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - 在東京タイ王国大使館

RECENT POSTS

เริ่มใช้ช่องอัตโนมัติในการตรวจคนเข้าเมืองที่ญี่ปุ่น

ประกาศจ้า...เริ่มใช้ช่องอัตโนมัติในการตรวจคนเข้าเมืองที่ญี่ปุ่น 1-11-2559สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ป ...

ปลั๊กไฟของต่างประเทศ

เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการเดินทาง ...

power bank

ขอขอบคุณที่มา : การบินไทย ...

scroll up